img-4964.jpg

 

  PÓŁKOLONIE Z PUDLAMI

Nasze pudle zapraszają wszystkie dzieci w wieku lat 6 - 12 lat na półkolonie FERIE Z PUDLAMI !!

Zajęcia grupowe z udziałem psa, dają dziecku szansę wszechstronnego rozwoju psychoruchowego wzbogaconego w liczne bodźce polisensoryczne. Dzięki obecności psa, dziecko jest bardzo mocno zaangażowane w wykonywanie zadań, potrafi być zaskakująco kreatywne i trwale dążyć do celu. Udział dziecka w zajęciach pomaga mu poznać swoje dobre strony, stawić czoło lękom i wzmocnić chęć pokonania swoich słabości, pomaga odnosić sukcesy i uczy ponosić porażki. Podczas zajęć dziecko pozwala sobie na spontaniczną radość, często wyzwalany jest ogromny entuzjazm. Na zajęciach dzieci poznają psa, jego mowę ciała. Rozumieją i szanują potrzeby psów, zachowują się w obecności psa odpowienio. Dbają o wspólne dobre relacje, potrafią zaprzyjaźnić się z psem. Uczą się również współpracy w grupie, opóźnionej gratyfikacji i szacunku do innych. Udział w zajęciach wspomaga rozwój psychoruchowy dziecka o sfery małodostępne w życiu codziennym.

Zajęcia wnoszą wartość rozwojową dla każdego dziecka.

Dzieci będą pod opieką kadry pedagogicznej przez 4 godziny dziennie.  W tym czasie będą uczestniczyć w zajęciach z udziałem psów o charakterze edukacyjnym, terapetycznym i psychoruchowym.  Zajęcia będą się odbywały w sali i w ogrodzie. W półkoloniach będą brały udział wymiennie trzy nasze pudle Sojer, Dżekob i Krzyś. O godz 10.00 będzie organizowana przerwa na posiłek, w trakcie której dzieci będą mogły zjeść własne śniadanie. 

 

terminy turnusów :  

I turnus 05-09.07.2021

II turnus 23-27.08.2021

godziny zajęć : 8.00 - 12.00

cena za turnus : 460 zł

miejsce półkolonii : ul. Jana Styki 9, Opole 

organizator : Przyjaciel Pudel Centrum

zapisy i kontakt pod nr tel. 605 595 587