Centrum
Dogoterapii

PÓŁKOLONIE

Półkolonie z pudlami

Nasze pudle zapraszają wszystkie dzieci w wieku lat 6 – 12 lat na półkolonie WAKACJE Z PUDLAMI! Zajęcia grupowe z udziałem psa, dają dziecku szansę wszechstronnego rozwoju psychoruchowego wzbogaconego w liczne bodźce polisensoryczne.

Na zajęciach dzieci poznają psa, jego mowę ciała.

Rozumieją i szanują potrzeby psów, zachowują się w obecności psa odpowienio. Dbają o wspólne dobre relacje, potrafią zaprzyjaźnić się z psem. Uczą się również współpracy w grupie, opóźnionej gratyfikacji i szacunku do innych. Udział w zajęciach wspomaga rozwój psychoruchowy dziecka o sfery małodostępne w życiu codziennym. Dzięki obecności psa, dziecko jest bardzo mocno zaangażowane w wykonywanie zadań, potrafi być zaskakująco kreatywne i trwale dążyć do celu. 

Wakacje u Pudli

Podczas zajęć dziecko pozwala sobie na spontaniczną radość, często wyzwalany jest ogromny entuzjazm.

Udział dziecka w zajęciach pomaga mu poznać swoje dobre strony, stawić czoło lękom i wzmocnić chęć pokonania swoich słabości, pomaga odnosić sukcesy i uczy ponosić porażki. 

Zajęcia wnoszą wartość rozwojową dla każdego dziecka.

Dzieci będą pod opieką kadry pedagogicznej przez 4 godziny dziennie.  W tym czasie będą uczestniczyć w zajęciach z udziałem psów o charakterze edukacyjnym, terapetycznym i psychoruchowym.  Zajęcia będą się odbywały w sali i w ogrodzie. W półkoloniach będą brały udział wymiennie nasze pudle Sojer, Dżekob, Krzyś, Narnia, Bravo i Liczi. O godz 10.00 będzie organizowana przerwa na posiłek, w trakcie której dzieci będą mogły zjeść własne śniadanie